WW-uitkering

De WW-uitkering is er voor mensen die zonder werk komen te zitten. Op een enkele uitzondering na heeft u geen recht op een WW-uitkering wanneer u zelf ontslag neemt, wanneer het gaat om een verwijtbaar ontslag of om een ontslag op staande voet. Wanneer u ontslagen wordt om andere redenen, bijvoorbeeld omdat er een bedrijfseconomisch ontslag nodig is of omdat het arbeidscontract niet wordt verlengd, dan wilt u natuurlijk wel gebruik kunnen maken van een WW-uitkering tot het moment dat u een nieuwe baan heeft gevonden. U moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?

U moet voldoende hebben gewerkt om een uitkering te kunnen krijgen. Het is belangrijk dat u meer dan vijf uur in de week werkte voor de werkgever waar u ontslagen wordt. Daarnaast is het zo dat u van de laatste 36 weken minimaal 26 weken moet hebben gewerkt om recht te hebben op een WW-uitkering. Hierbij maakt het niet uit hoeveel dagen u heeft gewerkt in een week. Iedere week waarin u minimaal een dag heeft gewerkt telt mee voor deze eis. Bent u in de afgelopen maanden langer ziek geweest of ging u met zwangerschapsverlof? Dan mag deze periode niet worden meegerekend. Als u 4 weken ziek bent geweest, bijvoorbeeld, dan wordt er dus gekeken of u 26 weken van de laatste 40 weken heeft gewerkt. Zo heeft uw ziek zijn of uw zwangerschapsverlof geen negatief effect op de wekeneis. Wanneer u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan heeft u recht op een WW-uitkering wanneer het ontslag u niet te verwijten is.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een werkgever zal in de meeste gevallen proberen om een vaststellingsovereenkomst op te stellen voor het ontslag van een werknemer, waarbij er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de beide partijen. Wanneer het inderdaad lukt om een vaststellingsovereenkomst op te stellen, dan is het niet nodig om een ontslagprocedure te starten. Er wordt dan ook wel gesproken over een ontslag met wederzijds goedvinden. Het is heel belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst volledig volgens de eisen is opgesteld. Wanneer dit niet het geval is, dan kan het zijn dat uw recht op een WW-uitkering komt te vervallen. Zeker als u nog geen andere baan heeft kan dit grote gevolgen voor u hebben. U kunt de vaststellingsovereenkomst vanzelfsprekend door ons laten controleren.

Wat gebeurt er als ik ontslag neem?

Wanneer u zelf uw baan opzegt, dan vervalt hiermee het recht op een WW-uitkering. Echter, er is wel een uitzondering. Het kan zijn dat u ontslag heeft genomen omdat uw werkgever onredelijk heeft gehandeld of zich ernstig heeft misdragen tegenover u, waardoor u gewoonweg niet meer naar de werkvloer wilt. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer er sprake is van seksuele intimidatie, maar er zijn nog een aantal situaties denkbaar. U kunt dit dan aangeven bij het UWV, waarop het UWV de situatie zal beoordelen en onderzoeken. Wanneer blijkt dat de werkgever inderdaad onredelijk heeft gehandeld, dan kan het zijn dat u toch recht heeft op een WW-uitkering.

Het UWV moet de uitkering goedkeuren

U moet een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Dit kunt u gewoon online doen. Het is belangrijk dat u dit doet op het moment dat u weet dat u ontslagen gaat worden, maar op zijn laatst twee dagen na uw ontslag. Het UWV gaat vervolgens beoordelen of u aan alle voorwaarden voldoet om de uitkering te ontvangen. Als dit zo is, dan krijgt u hier per post een bevestiging van. Het is belangrijk om aan de sollicitatieplicht van vier maandelijkse sollicitaties te voldoen om de uitkering te kunnen behouden. Wordt u ziek tijdens het ontvangen van een WW-uitkering, dan moet u dit ook aan het UWV doorgeven. U krijgt dan een ziektewetuitkering en hoeft in die periode niet aan de sollicitatieplicht te voldoen.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over uw recht op een WW-uitkering of wilt u weten of uw vaststellingsovereenkomst in orde is? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Direct hulp bij ontslag

088 205 1710

(Ook ’s avonds en in het weekend)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u binnen 20 minuten terug.

  • Hidden
  • Hidden

Stel een vraag

Heeft u een vraag over uw  transitievergoeding? Stel uw vraag aan onze arbeidsjuristen.