Ontslagrecht

Heeft u plotseling ontslag gekregen en weet u niet goed wat u met de situatie moet? Troost u, want u bent echt niet de enige die te maken krijgt met het ontslagrecht. De meeste mensen die met ontslag te maken krijgen, hebben hier nog nooit eerder voor gestaan. Dat geeft veel stress en zorgen. Hoe gaat u om met een situatie waarbij u het niet eens bent met het oordeel van de werkgever. Natuurlijk zal vrijwel iedere werknemer zeggen dat hij het niet eens is met het ontslag, maar als u oprecht vindt dat de gegeven redenen onredelijk zijn, is het mogelijk om dit aan te vechten. Het ontslagrecht geeft hier immers alle ruimte toe. Zo is het in sommige situaties mogelijk om het ontslag ongedaan te maken. Ook zijn er mensen die niet direct het ontslag aanvechten, maar wel graag in aanmerking willen komen voor een ontslagvergoeding. In dat geval kan juridische hulp de uitkomst bieden.

Wanneer is er sprake van onredelijk ontslag?

Wat bedoelen we precies met onredelijk ontslag? Iedere werknemer zal immers vinden dat het ontslag niet terecht was. Toch zal een kantonrechter enkel met de werknemer in gesprek gaan als er sprake is van één van de volgende situaties:

  • Toen het ontslag werd gegeven is hier geen duidelijke reden voor gegeven. Het ontslagrecht beschermt werknemers, zodat deze nooit zonder legitieme reden ontslagen kunnen worden.
  • De redenen die voor het ontslag zijn opgegeven kunnen niet bewezen worden en zijn ook niet naar waarheid opgegeven.
  • De gevolgen van het ontslag zijn voor de werknemer ontzettend hoog. Veel hoger dan het belang voor de werkgever. In dat geval kan de kantonrechter het verweerschrift toekennen. Vaak gaat het hierbij om een hogere transitievergoeding. Het terugdraaien van het ontslag is in deze situatie vaak lastig.
  • Het afspiegelingsbeginsel is niet goed toegepast door de werkgever
  • Het ontslag is het gevolg van een situatie waarin de werknemer eigenlijk niet anders kon dan werk weigeren of de werkgever de rug toekeren. Hierbij ligt het verwijt voornamelijk bij de werkgever.
  • Er gold een ontslagverbod en de werknemer is alsnog ontslagen

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met het ontslag, kunt u in hoger beroep gaan bij de kantonrechter. Hiervoor moet u altijd juridische hulp inschakelen. Deze kan samen met u bekijken wat uw rechten zijn en beoordelen of in hoger beroep gaan zin heeft. Denk nooit dat u toch geen kans maakt tegen uw werkgever. De uitkomst van een hoger beroep kan soms zeer verrassend zijn. Ook kantonrechters zien namelijk graag dat de werknemer beschermd wordt, zeker in het geval van onredelijk ontslag.

Wilt u zeker weten of uw verweer kans op slagen heeft? Kan u wel wat hulp gebruiken? Neem dan eerst contact op met een juridisch adviseur. Deze kan samen met u de zaak bekijken en beoordelen of het zin heeft om hiermee verder te gaan. Zo weet u zeker dat u er alles aan heeft gedaan om het onderste uit de kan te halen.