Transitievergoeding bij kleine Mkb-werkgevers

De transitievergoeding kent een standaard berekening. Wanneer u ontslagen wordt, en u heeft recht op een transitievergoeding, dan kunt u berekenen hoe hoog de transitievergoeding is waar u recht op heeft. Uiteraard kunt u dit ook laten berekenen door een adviseur. Het is wel belangrijk om te weten dat de transitieregeling niet volledig standaard is wanneer uw werkgever wordt gezien als een kleine Mkb-werkgever.

Een hogere transitievergoeding mogelijk? Bekijk meer informatie

Wanneer is er sprake van een kleine Mkb-werkgever?

Een werkgever wordt niet zomaar gezien als een kleine Mkb-werkgever, of gewoon een kleine werkgever. Het is dan ook niet zo dat de werkgever zelf mag bepalen of deze voor het berekenen van de transitievergoeding gezien mag worden als kleine werkgever. Er is sprake van een kleine Mkb-werkgever wanneer het gaat om een midden- en kleinbedrijf met 25 werknemers of minder. Dit betekent in de praktijk dus dat een bedrijf in geen geval kan worden gezien als kleine werkgever wanneer er 26 of meer werknemers in dienst zijn. Het is belangrijk om te weten of uw werkgever wordt gezien als kleine werkgever, vooral omdat de transitievergoeding kan worden beperkt wanneer dit inderdaad het geval is. Er zijn twee regelingen die voor deze beperking kunnen zorgen.

Beperking door een slechte financiële gezondheid

Voor Mkb-werkgevers die in slechte financiële gezondheid verkeren geldt dat er een overbruggingsregeling is wanneer de financieel slechte toestand ervoor zorgt dat er werknemers moeten worden ontslagen. In dit geval is er sprake van een ontslag door bedrijfseconomische omstandigheden. De laatste drie jaarrekeningen worden bekeken en er wordt een prognose van het komende half jaar gemaakt om te beoordelen of de werkgever inderdaad financieel een slechte positie heeft. Wanneer dit zo is, dan krijgt u als werknemer de transitievergoeding berekend vanaf 1 mei 2013. De jaren die u eventueel voor deze datum in dienst bent geweest worden dan niet meegenomen in de berekening van de transitievergoeding.

Beperking door het ontbreken van de vergoeding voor 50-plussers

Wanneer u op het moment van uw ontslag de leeftijd van 50 jaar bent gepasseerd, dan geldt er een overgangsregeling transitievergoeding. Hiermee ontvangt u voor de dienstjaren na uw 50ste verjaardag voor elk dienstjaar een heel bruto maandsalaris. Wanneer u 60 bent op het moment dat u wordt ontslagen, dan krijgt u voor de 10 jaren na uw 50ste verjaardag dus 10 volledige maandsalarissen (bruto). Deze dienstjaren zorgen dus voor een aanzienlijke verhoging van de transitievergoeding. Wanneer uw werkgever een kleine Mkb-werkgever is, dan geldt deze regeling niet. Dit betekent dat de laatste 10 dienstjaren gewoon zullen worden berekend zoals de jaren vóór uw 50ste verjaardag. Ook hier geldt dat uitsluitend de periode ná 1 mei 2013 wordt meegerekend wanneer uw werkgever ook in financieel zwaar weer verkeerd.

Bedrijven mogen niet failliet gaan

In het verleden kwam het voor dat bedrijven behoorlijke bedragen moesten betalen aan transitievergoeding. Hierdoor is het vaker voorgekomen dat bedrijven op de fles gingen door het moeten uitbetalen van transitievergoedingen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat een bedrijf failliet gaat door het ontslaan, al dan niet gedwongen, van een werknemer. Om dit te voorkomen zijn er regelingen ingevoerd om de hoogte van de transitievergoeding te beperken en om met name ook kleine werkgevers te beschermen.

Direct hulp bij ontslag

088 205 1710

(dagelijks tot 21:00 uur)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u binnen 20 minuten terug.

  • Hidden
  • Hidden