Het bruto maandsalaris voor de transitievergoeding

Wanneer u recht heeft op een transitievergoeding, dan kunt u met uw werkgever natuurlijk een bedrag overeen komen. Er zijn werkgevers die heel royaal zijn. Dit komt vaak voor wanneer u wel altijd goed werk heeft geleverd, maar de werkgever eigenlijk geen andere keuze heeft dan u te laten gaan. Dit komt in meerdere situaties voor. In andere situaties is de werkgever een stuk minder royaal. U kunt altijd berekenen op welk bedrag u minimaal recht heeft als transitievergoeding. Om dit te kunnen berekenen heeft u de hoogte van uw bruto salaris nodig.

Een hogere transitievergoeding mogelijk? Bekijk meer informatie

Meer dan alleen uw bruto maandsalaris

Uw bruto salaris is meer dan uw bruto maandsalaris. Om uw bruto salaris te berekenen neemt u wel het bruto maandsalaris als basis. Vervolgens moeten hier overige salarisonderdelen bij op worden geteld, ook de bruto bedragen. Wat voor salarisonderdelen dit zijn is per werkgever verschillend. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld een vaste eindejaarsuitkering krijgt. Wanneer dit het geval is, dan mag dit bedrag erbij op worden geteld. Daarnaast heeft u natuurlijk ook het vakantiegeld als salarisonderdeel. Ook het vakantiegeld wordt als bruto bedrag bij het geheel opgeteld. U kunt de volgende zaken optellen bij het bruto maandsalaris wanneer u dit ontving: vakantietoeslagen, ploegentoeslagen, vaste en variabele eindejaarsuitkeringen, overwerkgelden, winstuitkeringen en bonussen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Om eerst het juiste bruto maandsalaris te berekenen neemt u het uurloon. Wanneer u standaard 40 uur per week werkte, dan berekent u dus het bruto uurloon x de arbeidsduur per maand. Kreeg u naast dit uurloon ook nog stukloon of bijvoorbeeld een bepaalde soort provisie? Dan is er eigenlijk sprake van twee bruto maandsalarissen. In dit geval telt u de beide bruto bedragen van een hele maand bij elkaar op. Uiteraard zal het gaan om een vast maandloon en een wisselend stukloon of bedrag aan provisie. Dit tweede bedrag zal dan ook moeten worden berekend als een gemiddelde. Hiervoor is het nodig om de salarissen hiervan van de laatste 12 maanden bij elkaar op te tellen en weer te delen door 12. U heeft dan het gemiddelde bruto bedrag van het afgelopen jaar. Heeft u korter gewerkt dan een jaar? Dan berekent u het gemiddelde van de maanden die u wel heeft gewerkt.

Hoe zit dat bij meerdere contracten?

Wanneer iemand langer in dienst is, dan is er in de meeste gevallen sprake van een contract voor onbepaalde tijd. In dat geval geldt dat er 12 maanden wordt genomen om het gemiddelde bedrag aan stukloon of provisie te berekenen. Het komt ook voor dat iemand in het afgelopen jaar meerdere contracten heeft gehad, bijvoorbeeld omdat het salaris eens is veranderd. In dit geval wordt alleen de periode van het laatste contract gebruikt voor de berekening van het gemiddelde maandloon aan stukloon of provisie. Heeft u vier maanden voorafgaande aan uw ontslag een nieuw contract gekregen? Dan worden dus alleen deze vier maanden gebruikt voor het berekenen van het gemiddelde aan stukloon of provisie. Bent u tijdens de periode die wordt aangehouden voor het berekenen van het gemiddelde afwezig geweest, bijvoorbeeld door ziekte, staking of verlof? Dan wordt deze periode niet meegerekend voor de berekening van het gemiddelde. Wanneer deze periode van afwezigheid langer dan 30 dagen heeft geduurd, dan moet deze periode verder terug worden gekeken dan 12 maanden. Bent u bijvoorbeeld twee maanden afwezig geweest? Dan worden de salarissen van 13 en 14 maanden dus meegerekend in plaats van de afwezige twee maanden.

Min-max contracten en oproepcontracten

Had u een min-max contract of een oproepcontract? Deze laatste wordt ook wel een 0-urencontract genoemd. In dit geval had u waarschijnlijk geen vast bruto maandsalaris, omdat u variabele uren werkte. In dit geval moet er ook van het bruto maandsalaris een gemiddelde worden berekend. U neemt hiervoor 12 maanden of het aantal maanden dat u heeft gewerkt wanneer dit korter dan 12 maanden is. De uren van de 12 maanden worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 12 om een gemiddeld aantal uren te berekenen. Deze uren worden vervolgens met het bruto uurloon vermenigvuldigd om een gemiddeld bruto maandsalaris te berekenen. Ook hierbij geldt dat u alleen de maanden van uw laatste contract meeneemt in de berekening. Heeft u dus bijvoorbeeld vier maanden geleden een nieuw contract gekregen? Dan berekent u het gemiddelde over deze vier maanden, ook als u daarvoor al langer in dienst was.

Overige aandachtspunten

Bij een min-max contract heeft u te maken met een minimaal aantal uren op uw contract. Komt u bij het berekenen van het gemiddelde aantal uren onder dit minimale aantal uren uit? Dan neemt u het minimale aantal uren als gemiddelde. Het aantal uren mag namelijk nooit lager zijn dat het aantal uren dat in het contract is afgesproken met de werkgever. Bent u tijdens de periode van 12 maanden afwezig geweest, bijvoorbeeld door staking, ziekte of verlof? Dan wordt deze periode niet meegerekend voor het gemiddelde. Wanneer deze periode langer dan 30 dagen heeft geduurd, dan moet er verder terug worden gekeken. Bent u drie maanden afwezig geweest in de periode van 12 maanden? Dan worden deze drie maanden dus vervangen door de maanden 13, 14 en 15. Kreeg u naast het bruto salaris ook stukloon of provisie? Dan mag hiervan ook het gemiddelde worden berekend over de rekenperiode en mag dit bedrag worden opgeteld bij het bruto maandsalaris om het gemiddelde brutosalaris te berekenen.

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u binnen 20 minuten terug.