Transitievergoeding berekenen

Sinds 1 juli 2015 kan er gebruik gemaakt worden van een formule om te berekenen op hoeveel transitievergoeding u recht heeft wanneer u wordt ontslagen. Deze formule neemt alle relevante zaken mee in de berekening, zoals uw bruto salaris en het aantal jaren dat u in dienst bent geweest. Het is belangrijk om te berekenen op hoeveel transitievergoeding u recht heeft. Dit is namelijk het minimale bedrag dat uw werkgever aan u dient te betalen wanneer u uit dienst gaat. Uiteraard heeft een werkgever altijd het recht om u een hogere transitievergoeding te bieden.

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u binnen 20 minuten terug.

Een hogere transitievergoeding mogelijk?

De hoogte van de wettelijke transitievergoeding wordt vastgesteld door middel van een berekening. Is een hogere vergoeding mogelijk?

Berekening in halve en halve jaren

De berekening wordt in principe gemaakt over periodes van steeds een half jaar wanneer het ook gaat om een dienstverband van steeds een half jaar. Dit betekent dat extra maanden niet worden meegerekend. Wanneer u 3 jaar en 3 maanden in dienst bent geweest, dan worden deze laatste drie maanden niet meegerekend. Er wordt gekeken naar hele jaren dat u in dienst bent geweest, waarbij geldt dat de transitievergoeding hoger wordt naar mate u meer jaren in dienst bent geweest. Dan is er nog een speciale regeling voor mensen die de leeftijd van 50 jaar zijn gepasseerd, echter, deze regel geldt voor alsnog maar tot het jaar 2020 en is niet geldig voor kleine werkgevers.

De hoofdregels met betrekking tot het dienstverband

Er zijn enkele hoofdregels die kunnen worden aangehouden. Deze regels houden verband met het aantal jaren dat u in dienst bent geweest. Voor de eerste 10 jaren dat u in dienst bent geweest ontvangt u 1/6 deel van uw bruto maandsalaris, berekend per periode van een half jaar in dienst. De volgende regel is van toepassing wanneer u langer dan 10 jaren in dienst bent geweest. Voor elk extra jaar dat u in dienst bent geweest, dus jaar 11 en verder, krijgt u een kwart van het maandsalaris, eveneens per periode van 6 maanden.

Uitzondering voor 50-plussers

Bent u de leeftijd van 50 jaar gepasseerd en bent u langer dan 10 jaar in dienst geweest voordat u werd ontslagen? Dan geldt dat u voor de periode vanaf uw 50ste verjaardag per volledige halve jaren recht heeft op de helft van het maandsalaris. Dit wordt per 6 maanden berekend. Deze regeling geldt tot het jaar 2020 en de regel is niet van toepassing wanneer uw werkgever wordt gezien als een kleine werkgever.

De maximale hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding kon voorheen in bepaalde gevallen bijzonder hoog oplopen. Hierdoor is er per 1 januari 2016 een nieuwe regeling toegepast, waarbij er een maximale transitievergoeding is vastgelegd. Er is vastgelegd dat de transitievergoeding niet meer mag bedragen dan 1 heel bruto jaarsalaris of maximaal 81.000 euro mag bedragen. Het maximum van 81.000 euro geldt dus voor iedereen die minder dan dit bedrag per jaar verdiende. Wanneer uw jaarsalaris hoger lag dan 81.000 euro, dan heeft u maximaal recht op één bruto jaarsalaris.

Kosten die aftrekbaar zijn

Bepaalde kosten zijn aftrekbaar van de transitievergoeding. Bent u tijdens uw dienstverband door uw werkgever aan een andere onderneming uitbesteed? Dan mag uw werkgever de kosten die zijn gemaakt voor deze inzetbaarheid aftrekken van uw transitievergoeding. De kosten voor scholing en outplacement die eventueel door uw werkgever zijn gemaakt mogen ook van de transitievergoeding worden afgetrokken. Heeft uw werkgever met u een langere opzegtermijn afgesproken dan gewoonlijk, maar bent u in deze termijn van uw werkzaamheden vrijgesteld? Dan mogen ook de kosten hiervan worden afgetrokken van de transitievergoeding. Voor de aftrek van alle kosten geldt wel dat deze kosten gemaakt moeten zijn in overleg met u. Dit betekent dat kosten die uw werkgever heeft gemaakt zonder dat u hiervan wist niet mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding.

Beoordeling pagina: 1 ster1 sterren3 sterren4 sterren5 sterren6 sterren7 sterren8 sterren9 sterren10 sterren (47 stemmen, gemiddeld: 4,77)
Laden...